Terrazzo is een cementgebonden materiaal en kan de neiging hebben om te krimpen. Als er geen voorbereidingen wordt genomen bestaat de mogelijkheid op kleine krimpscheurtjes. Op zich zijn deze niet tot nauwelijks zichtbaar.

In cementgebonden terrazzo, graniet, zitten altijd wel microscheurtjes die met het blote oog niet te zien zijn. De oorzaak hiervan zit hem in het uitdroging/ verharding proces. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de waterdichtheid van het materiaal. Door een juiste werkwijze, materiaal en voorbereiding kunnen we dit voorkomen tot het minimum beperken.